Ty-antikvariaty.cz - vyhledávač knih v antikvariátech

Webový katalog Ty-antikvariáty

Webový katalog Ty-antikvariáty nabízí návštěvníkům možnost vyhledávat v katalozích produktů internetových prodejců knih - inzerentů.

Webový katalog Ty-antikvariáty byl vytvořen a je spravován a provozován Romanem Frajtem, IČ 01878158, Lesov 122, Sadov 36001
Provozovatel se řídí při provozu webového katalogu legislativou platnou na území ČR.

Tyto podmínky se vztahují na každého, kdo užívá webový katalog Ty-antikvariáty, každý návštěvník – uživatel webového katalogu Ty-antikvariáty tedy návštěvou a používáním jeho obsahu a využitím vyhledávače souhlasí s těmito podmínkami využívání služeb. Nesouhlasí-li, nesmí obsah webového katalogu Ty-antikvariáty využívat.

Webový katalog Ty-antikvariáty slouží výlučně k vyhledávání v nabídkách antikvariátů - inzerentů, kteří poskytli svá data. Na webovém katalogu Ty-antikvariáty nelze nakupovat ani prodávat žádné zboží. Nelze zde řešit žádné konkrétní objednávky učiněné u inzerentů, provozovatel webového katalogu Ty-antikvariáty nenese žádnou zodpovědnost za případné konkrétní objednávky u inzerentů, nebude se k nim jakkoli vyjadřovat. Provozovatel webového katalogu Ty-antikvariáty neručí za správnost a úplnost informací na internetových stránkách inzerentů.

Inzerenti vyjadřují souhlas s podmínkami využívání služeb Webový katalog Ty-antikvariáty zasláním žádosti o zařazení do katalogu a poskytnutím odkazu na datový soubor s daty.

Povinnosti a práva uživatelů

Uživatel je povinen využívat webového katalogu Ty-antikvariáty podle pravidel platné české

legislativy, ale také v souladu s dobrými mravy.

Pro používání základního vyhledávání v rámci webového katalogu Ty-antikvariáty není nutné se registrovat ani se přihlašovat.

Užíváním webového katalogu Ty-antikvariáty bere každý návštěvník na vědomí, že na jeho využívání neexistuje žádný zákonný nárok. Případné spory lze řešit s provozovatelem webu, který je jeho jediným vlastníkem.

Povinnosti a práva inzerentů

Inzerenti – antikvariáty nabízející knihy, mohou na webovém katalogu Ty-antikvariáty představit své nabídky s odkazem na své vlastní stránky, kde poté probíhá případný prodej.

Inzerenti musí splnit podmínky provozovatele pro zařazení do webového katalogu Ty-antikvariáty.

Inzerenti nesou v plném rozsahu odpovědnost za obsah a pravdivost jimi poskytnutých dat.

Inzerenti mohou kdykoli elektronicky zažádat o vymazání svých dat a tedy i nabídky z webového katalogu Ty-antikvariáty a provozovatel tak učiní v co nejkratším termínu, max. do jednoho měsíce.

Povinnosti a práva provozovatele

Provozovatel má právo rozhodnout o zařazení či nezařazení inzerenta do webového katalogu Ty-antikvariáty.

Provozovatel má právo vyřadit nabídky, které by odporovaly legislativě ČR nebo dobrým mravům.

Provozovatel si vyhrazuje právo na nutnou údržbu webu, bude-li to situace a zachování bezpečnosti pro provoz webu vyžadovat, a tedy na možné nefungování vyhledávače.

Pouze samotní inzerenti nesou v plném rozsahu odpovědnost za obsah a pravdivost jimi poskytnutých dat, provozovatel za kvalitu, obsah a pravdivost těchto dat neručí. Také žádným způsobem nenese odpovědnost za způsob, jakým jsou poté služby inzerentů poskytovány.

Provozovatel nenese odpovědnost za případné škody vzniklé užíváním stránek webového katalogu Ty-antikvariáty.

Komunikace s provozovatelem webového katalogu Ty-antikvariáty probíhá pouze elektronickou poštou.

Ochraně osobních údajů je věnována stránka Jak zacházíme s vašimi osobními údaji.

Provozovatel webového katalogu Ty-antikvariáty je oprávněn měnit a doplňovat podmínky využívání služeb bez upozornění jednotlivých uživatelů. Je v jejich zájmu pravidelně podmínky využívání služeb sledovat.

Podmínky užívání stránek jsou účinné dnem jejich zveřejnění. Tato 1. verze podmínek byla zveřejněna dne 24.2. 2019

GDPR - Jak zacházíme s vašimi osobními údaji na Ty-antikvariaty.cz

Zde se můžete seznámit s našimi informacemi o zpracování osobních údajů dle NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů

Správce osobních údajů Roman Frajt, IČ 01878158, Lesov 122, Sadov 36001 provádí shromažďování, zpracování a uchování osobních údajů na webovém katalogu Ty-antikvariáty.

Zde na této stránce poskytujeme všechny informace o zpracování osobních údajů uživatelů webového katalogu Ty-antikvariáty

Přístup k osobním údajům uživatelů webového katalogu Ty-antikvariáty má jejich správce a ten předává měřící data pouze službě Google Analytics. Více se dozvíte zde: Jak Google využívá data, když používáte weby nebo aplikace našich partnerů.

Jaké vaše osobní údaje zpracováváme, proč a za jakých podmínek

Cookies – jsou malé textové soubory, které internetové stránky ukládají na váš počítač nebo mobil v okamžiku, kdy tyto stránky začnete využívat. Díky nim si stránky zapamatují,co jste na nich dělali a co preferujete (např. přihlašovací údaje, jazyk, velikost písma aj.), takže tyto údaje nemusíte opětovně zadávat. Jde o identifikátor session souboru uložený ve vašem prohlížeči ve formě náhodného čísla.

Webový katalog Ty-antikvariáty je však možné používat k vyhledávání i bez použití cookies. Povolit tento typ cookies tedy není pro fungování internetových stránek nezbytně nutné, jejich prohlížení je ale díky nim snazší a příjemnější. Tyto cookies lze vymazat nebo zablokovat, může se však stát, že v důsledku toho nebudou na stránkách fungovat některé funkce.

Cookies používá webový katalog Ty-antikvariáty také k anonymnímu měření a vyhodnocování návštěvnosti stránek pomocí služby Google Analytics společnosti Google, jak jsme uvedli výše.

Cookies jsou automaticky ukládána na dobu maximálně jednoho roku. Je možné je kdykoliv vymazat přímo v interentovém prohlížeči, postup se liší dle daného prohlížeče, většinou je možnost vymazat cookies ve správě historie prohlížeče.

Informace získané pomocí cookies se nepoužívají pro účely vaší osobní identifikace, ani k jinému účelu, než který je zde popsán.

Vaše E-mailová adresa (případně přezdívka a heslo)

slouží webovému katalogu Ty-antikvariáty jako kontaktní a identifikační údaj a uchovává se tehdy, pokud ji zadáte při aktivaci některé služby našeho webového katalogu Ty-antikvariáty nebo pokud se u nás registrujete. Pro registrované uživatele se uchovává ještě také heslo pro snazší příští přihlášení. Doporučujeme vám tedy používat heslo, které nepoužíváte na dalších místech.

E-mail a heslo se uchovávají, dokud uživatel nezažádá o zrušení účtu nebo smazání osobních údajů na naší adrese info@ty-antikvariaty.cz nebo dokud nedojde k automatickému vymazání osobních údajů.

IP adresa počítače uživatele

Log je malý soubor pro záznam informací o činnosti a běhu stránky a slouží ke zpětné analýze, pokud došlo k nějaké chybě. Může také obsahovat informace o tom, jak a kým byla daná aplikace či služba využívána (například z jaké IP adresy bylo přistupováno k webu). Uchovávají se maximálně tři měsíce a poté jsou vymazány.

IP adresu využíváme pro bezpečný provoz stránky, ale IP adresa není spojena s žádnými dalšími vašimi osobními údaji.

Pro získání cookies, e-mailu a dalších identifikačních údajů požadujeme po uživateli informovaný souhlas s jejich poskytnutím a zpracováním. Pokud uživatel souhlas nedá, nemůže některé služby webového katalogu Ty-antikvariáty využívat.

Souhlas se získáním vašich identifikačních údajů můžete odvolat zasláním e-mailu na adresu info@ty-antikvariaty.cz. Váš email musí být zaslán z téže adresy, k níž se pojí uložené identifikační údaje, aby mohlo dojít k ověření uživatele. Pokud je adresa nefunkční, údaje budou vymazány automaticky. Chcete-li blokovat přihlášení, změnit své údaje, nebo pokud si přejete, abychom vaše osobní údaje zpracovávali výhradně pro nejnutnější zákonné důvody, zažádejte na naši adrese info@ty-antikvariaty.cz. Stejným způsobem můžete požádat o zaslání všech osobních údajů, které o vás evidujeme.

Pokud se domníváte, že osobní údaje zpracováváme v rozporu s předpisy, můžete svou námitku zaslat na náš email, bude vyřízena maximálně do jednoho měsíce. V případě nepřiměřeně častého a opakovaného (či zjevně neodůvodněného) vyžadování informací a úkonů v souvislosti s právy uživatele, bude tento uživatel upozorněn na možnost nárokování si přiměřeného poplatku za administrativní náklady spojené s poskytnutím požadovaných informací.

Pokud chcete z nějakého důvodu podat podnět či stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů, můžete se obrátit na Úřad na ochranu osobních údajů, kontakt na www.uoou.cz.

Kontakt na správce: info@ty-antikvariaty.cz